Sidste nyt fra nettet

Så kom der endelig hul igennem igen i hele Grenaas.net
041223

Nu har vore supportere Morten og Jesper været i Kolind efter en ny hovedrouter, og lige nu har de fået skiftet hovedrouteren endnu engang og fået lagt hele systemet ind ! - Den vi skiftede til op til weekenden viste sig at have en defekt strømforsyning. Så derfor har hele Grenaas.net været ude af drift hele eftermiddagen indtil nu.

De to supportere har virkelig lagt sig i selen og trukket et stort læs selvom de begge er sygemeldte. Stor TAK til dem for at tænke på andre før sig selv.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Desværre er hele Grenaas.net nede igen... vi arbejder på det
041223

Det har vist sig at der er fejl på den nye Hovedrouters indbyggede strømforsyning...

Så vi skaffer nu en anden router og får den installeret med vores backup af hele systemet, lige så hurtigt vi kan.

Vi giver besked her når det kører igen.

Vi arbejder på at det bliver i aften...

Vi beklager al det bøvl det giver rundt omkring !

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Så kører nettet igen !
011223

Et strålende samarbejde mellem mange aktive har ført til at der igen er internetadgang i hele Grenaas.net.
Det var det værste tænkelige der skete: Vores hovedrouter med alle brugeres indstillinger gik i udu, og en ny hovedrouter skulle fremskaffes og alle data skulle indlæses fra en sikkerhedskopi.

Vi takker alle der har bidraget til at det kunne ske så hurtigt !

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net


- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

En central router i Grenaas.net svigter lige nu og bevirker at hele Grenaas.net er nede
011223

Hovedrouteren i toppen af siloen på Grenaa Tekniske Skole har stået og genstartet igen og igen et stykke tid, før vore teknikere fik lokaliseret årsagen til at ingen i Grenaas.net aktuelt har internetadgang.

Teknikerne arbejder med at finde en løsning hurtigst muligt.
Vi giver nærmere besked her.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net


- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Endelig har alle på Stenaline knudepunktet fået adgang til internettet igen
291023

Det har holdt hårdt med at få selve Stenaline rundstråle-radioen til at virke og dermed genetablere internetadgangen for brugerne i nærområdet efter stormen.
Fredag kom så den nye rundstråle radio som vi bestilte i onsdags. Men den kom for sent frem med posten til at vi kunne montere den mens det var lyst, og man kunne arbejde med den lift vi have lejet. Derfor blev den først monteret med liften lørdag. Men til vores store forbavselse virkede det ikke... Så mange ting blev forsøgt i løbet af lørdagen, men intet af det virkede. Efter at have analyseret oplevelserne og konfereret med erfarende folk, blandt andet den tidligere formand og en tidligere aktiv som kender knudepunktet, men nu er aktiv i Primanet, nåede vi frem til at det eneste der endnu ikke var skiftet var strømforsyningen. Da den så blev skiftet i dag kom der endelig hul igennem. Alle som har bidraget skal have en stor tak for hjælpen !

Vi beklager meget alle de gener det har medført for brugerne i nærområdet at være uden internetadgang i så lang tid !

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

HER FINDER DU DEN VIGTIGE BESKED FRA BESTYRELSEN SOM DER HENVISES TIL PÅ BS -MEDDELELSEN
261023

KLIK PÅ LINKET OG LÆS OPSLAGET "GRENAAS.NET HAR BRUG FOR DIN HJÆLP MED AT SKIFTE FRA PBS-OPKRÆVNING TIL FAST OVERFØRSEL FRA DIN NETBANK": http://www.grenaasnet.dk

Venlige hilsner
fra Grenaas.net's bestyrelse
bestyrelsen@grenaas.net


- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Seneste nyt om udbedring af stormskaderne på Grenaas.net udstyr på taget af Stenaline-bygningen
251023

Vi har i dag onsdag arbejdet videre på at genetablere internetadgangen for alle brugere som har net via Stenaline knudepunktet. De omkringboende brugere er endnu ikke kommet på nettet efter stormen. Det var nødvendigt at lægge masten ned for at skifte kablet til nærområdets radio og antenne, idet det sidder i maste-toppen. Dermed blev nettet afbrudt for alle hvis netadgang er afhængig af udstyr på masten. Desværre viste det sig ikke at være nok at udskifte netværkskablet. Vi måtte erkende at top-radioen er defekt. Derfor har vi nu bestilt en ny. Den er nu på vej og forventes modtaget på fredag. Vi regner med at skifte radioen på fredag. Alle skal derfor forvente at der vil ske afbrydelse af internetadgangen når vi for at montere den nye radio lægger masten ned.

Et tip til de omkring-boendne som endnu ikke har fået internetadgang:
Hvis du har en mobiltelefon med internetadgang kan du aktivere et såkaldt Hotspot på den, hvorved de fleste andre enheder som man plejer at kunne gå på internettet med, kan tilslutte sig hotspottet. På denne måde KAN man komme på internettet nogenlunde som man plejer - blot dyrere -, mens man venter på adgang gennem Grenaas.net.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Udbedring af stormskaden på Grenaas.net's udstyr på taget af Stenaline bygningen skrider stødt fremad
231023

Dagen igennem her mandag d. 23-10-2023 har Grenaas.net's teknikere arbejdet på taget af Stenaline bygningen for at udbedre skaderne efter stormen. De har nu skabt en midlertidig løsning, så de fleste af nettets brugere der får internet gennem dette knudepunkt igen har net, men med begrænset hastighed. Teknikerne blev ikke færdige her før mørket faldt på og arbejder derfor videre med opgaven i morgen, tirsdag. Brugerne der bor umiddelbart rundt om Stenaline bygningen kan desværre først forvente genetablering af deres internetadgang i løbet af i morgen formodentligt også med begrænset hastighed.

Knudepunktet vil efterfølgende blive renoveret med det bedst mulig udstyr, så alle brugere som har net igennem det får den bedst mulige oplevelse.

Venlige hilsner fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Knudepunktet på taget af Stenaline bygningen er stormramt
211023

Grenaas.net's omkring 70 net-tilslutningspunkter rundt om i Grenaa-området klarede sig forbavsende godt igennem stormen, bortset fra punktet på taget af Stenaline-bygningen i Grenaa Havn, hvor vindtrykket fra kastevinde østfra, direkte ind fra havet uden hindringer, var meget voldsomme. Masten oppe på det flade tag formodes at være væltet af stormen.
Det har bevirket at trådløse forbindelsesveje er brudt og at dele af Grenaas.net i havneområdet og ned langs kysten mod syd nu er helt uden internetforbindelse.

Så snart vejret er til at frivillige fra Grenaas.net bestiger taget på Stenaline-bygningen vil de forsøge at få genetableret de trådløse forbindelsesveje ud til medlemmerne i de ramte områder.
Vi beklager situationen og gør vores bedste for at alle medlemmer igen får internetforbindelse.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Så lykkedes det endeligt af få mailserveren i gang igen
051023

Det har været træls for os alle at være uden mail i mange dage ! - Årsagen var som meddelt i tidligere opslag her, at 19 email adresser på vores mailserver var blevet hacket af kriminelle. De kriminelles formål må formodes at være at få kendskab til email adressernes adgangskoder, for f.eks. at kunne misbruge de pågældende mailkonti til via vores mailserver "gratis" at sende et hav af annoncemail til hele verden, det man kalder SPAM-mails.

Vores mailserver-værts udstyr registrerede denne trafik og efter et par advarsler til os, som vi var for sene til at reagere på, blokerede de for al trafik på vores mailserver, så vi allesammen pludselig var uden mail.
På den baggrund lokaliserede vi alle de 19 e-mail adresser som sendte SPAM ud og deaktiverede dem. Derpå dokumenterede vi dette over for vores mailserver-vært og bad dem åbne for trafik igen. Men så enkelte skulle det ikke være, for da de lukkede op kom der ikke automatisk trafik igen. Så vi har her på det sidste måttet makke med at få systemet til at sende og modtage igen. Men nu endelig er det lykkedes.

Vi har nu lært at vi prompte skal reagere på vores mailserver-værts henstillinger om at henvende os til brugere hvis konti er blevet hacket og sender mængder af SPAM-mails og overbelaster trafikken, for at få disse mail-brugere til at køre antivirus på deres udstyr og derpå ændre deres adgangskode efter vores anvisninger så de ikke er lette at gætte.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Tidligere indhold: Se Arkivet

Flere nyheder: Se grenaaportalen.dk

Info


NB: Før du tilmelder dig...!

Tjek med din evt. udlejer om det er OK at der opsættes en lille modtager på facade, gavl, nedløbsrør, tag el. lign. ved din bolig.

Kontakt

Grenaas.net er djursnettet i Grenaa-området.
Da nettet drives af frivillige ydes der fremover kun SUPPORT hvis du skriver til os på en af flg. måder:

1) En SMS til 60 250 250
2) En e-mail til support@grenaas.net
3) En besked på facebook.com/grenaas.net
4) En besked via kontaktformularen
5) Om opsigelse, skrives til opsigelse@grenaas.net
6) Om betaling, skrives til kasserer@grenaas.net
7) Om gratis internet, skrives til frivillig@grenaas.net, at du vil hjælpe Grenaas.net nogle timer om ugen !

Skriv i alle fald dit navn og din adresse og dit telefonnummer samt om hvad din henvendelse drejer sig.
Din sag får straks en plads i vores opgave-kø og vi tager os af den så hurtigt vi kan!

OBS: Man kan ikke lægge besked på vores telefonsvarer og den bliver heller ikke aflyttet.


Alt som er værd at vide
Alt som er værd at vide om Grenaas.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få e-mail adresse på formen mitnavn@minby.net
Alle kan bestille en (eller flere) e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i et mailprogram, som f.eks. Outlook eller Thunderbird.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i f.eks. Outlook Express.

En mail adresse på Djurs mailserveren koster 5 kr. pr. måned eller 30 kr. pr. halvår eller 60 kr. pr. år, og betales gennem fast overførsel fra ens netbank, så det ikke er noget man skal gå og huske på.

Opretter man en ny mailadresse skal man selv derefter gå i sin netbank og oprette en automatisk "Fast Overførsel" af det relevante beløb for den af de ovenfor nævnte betalings perioder som man vælger at anvende. Beløbet skal sendes til djurs-domaenerne.dk's bankkonto: Bank reg. nr. 9343 Kontonummer: 4504310973. Vælg indstillingen "ingen tidsbegrænsning". Man kan selv slette denne faste betaling hvis man senere opgiver sin mailadresse.

PS1: Du skal fremover bruge dette link for at komme ind i din mailkonto via webmail:

https://webmail.djurs.net

PS2: Og for at ændre din adgangskode eller videresende dine mail skal du fremover bruge dette link:

https://mailadmin.djurs.net/users/login.phpBetalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice


Møder hver måned

Grenaas.net afholder sine møder på onsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.30.

Alle møder afholdes på GTS i lærer-kantinen, på Aarhusvej 49 i Grenaa.

(Bemærk at mødestedet dog lige for tiden er virtuelt på Microsoft Teams, - så hvis du er interesseret i at deltage i et af møderne, så skriv til formand@grenaas.net og tilkendegiv din interesse, så får du tilsendt et link til at deltage 30 minutter før mødetid).

1. onsdag hver måned afholdes bestyrelsesmøder. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

2. onsdag hver måned afholdes computer-bøvl-aften, hvor alle kan få hjælp til løsning af deres bøvl med IT, computere og internet. Disse møder er for alle.

3. onsdag hver måned afholdes Tema-aften, hvor vi fordyber os i skiftende relevante emner, til gavn for nettets udvikling. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

4. onsdag hver måned afholdes hyggeaften med lidt at spise og drikke og vi får en god snak. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

På alle disse forskellige møder hjælpes vi frivillige ad med at vedligeholde, udbygge og drive Grenaas.net og dets tjenester.

Alle kan være med uanset vore individuelle forudsætninger.
Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis.

Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller skriv til os på mail: frivillig@grenaas.net eller skriv en SMS til 60 250 250.


Internet-tilslutning gennem Grenaas.net

Basis-abonnement:
En husstand som på helårs-basis tilsluttes internettet gennem Grenaas.net indgår aftale om et basis-abonnement. Det giver en hurtig og ubegrænset adgang til internettet døgnet rundt - året rundt. For det bidrager en husstand med 150 kr. pr. måned fast. Dette beløb betales normalt kvartalsvis forud med 450 kr. og opkræves almindeligvis via PBS med et PBS-gebyr på 10 kr.
Der er ingen yderligere udgifter til kontingent eller opkrævningsgebyr.
Tidligere skulle nye brugere betale et tilslutnings-bidrag ved oprettelsen, men det er helt afskaffet.

Sommerhus-abonnement:
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr. pr. måned året rundt. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 150 kr. pr. måned, ligesom ved en almindelig helårs-tilslutning.

Tilslutning og adgang:
Grenaas.net udlåner tilslutnings-udstyr gratis. Dette omfatter en lille trådløs udendørs tilslutnings-antenne og en trådløs indendørs router, sådan at man inde i husstanden kan være trådløst tilsluttet internet-forbindelsen.

Virksomheds-abonnement:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores basis-abonnement. Har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer "redundant" forbindelse (mere end en vej til internettet). Har din virksomhed andre særlige krav til internet-forbindelse kan vi skræddersy opkoblingen. Kontakt os om nærmere information.

Hastighed:
Internetforbindelsens hastighed er normalt minimum 30 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 50-100 Megabit pr. sekund eller mere - både op og ned... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger, så alle til stadighed får en hurtigere og mest mulig stabil forbindelse.

Tilkøbs-muligheder:
Basis-abonnement, sommerhus-abonnement og virksomheds-abonnement kan suppleres med de tilkøbs-muligheder som er beskrevet her under.

Betaling for hjælp til installation:
Hvis man ønsker hjælp med installation af tilslutningen opkræves man et engangs-gebyr på 299 kr. af vores eksterne hjælp, som foretager installationen for dig.

Betaling for ekstra komponenter:
I tilslutningen af et basis-abonnement indgår 20 meter netværkskabel. Har man behov for et længere kabel, et antenne-rør eller særlige beslag m.m. opkræves man en rimelig engangs-betaling for de ekstra tilslutnings-omkostninger. F.eks. kan den indendørs trådløse router som man gratis kan låne erstattes med en super god trådløs router til ekstra 695 kr. Tag kontakt til vores support og få oplysning om det som du søger...

Leje af en offentlig IP-adresse:
Der opkræves 25 kr./md. pr. offentlige IP-adresse der lejes.
(En offentlig IP-adresse gør det f.eks. muligt af have en web-server stående, som kan tilgås fra hele verden, eller at arbejde hjemmefra via en VPN-forbindelse).

Udlevering af grejet:
Du kan efter aftale få udleveret grejet og en installations-vejledning og selv installere det, men vi sender også gerne en professionel hjælp der foretager opsætningen af det nødvendige tilslutnings-grej for - som nævnt - 299 kr., og vi sender også gerne en professionel hjælp der er rutineret i at opsætte og tilslutte et hjemme-netværk. Tag kontakt og aftal nærmere.

Ved opsigelse:
Ved opsigelse skal man skrive til opsigelse@grenaas.net, hvorefter man via mail vil modtage en vejledning, bl.a. om hvor man skal aflevere det lånte grej.

Uden betaling lukkes forbindelsen:
Betaling skal ske til den første i hver betalingsmåned. Vi giver dog en rimelig betalingsfrist, men hvis en skyldig betaling ikke er modtaget senest d. 10 i en betalingsmåned så lukkes internetforbindelsen automatisk. Først når det skyldige beløb ER betalt kan forbindelsen blive genåbnet mod betaling af et administrationsgebyr på 50 kr.

Mere information:
Hvis du har brug for mere information så se under Kontakt i toppen af denne spalte, eller skriv til os her: kontakt


Om GrenaaS.net

Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net

Adgangspunkter:
Med ca. 75 tilslutnings-antenner dækker vi i hele Grenaa by og opland samt i flg. omkringliggende landsbyer:
Hammelev
Dolmer
Enslev
Revn
Tøstrup
Pederstrup
Aalsø
Aalsrode

Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

 

Nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.